Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Har du spørsmål til helsesykepleier når det gjelder coronaviruset?


Skolehelsetjenesten har lagt ned store deler av virksomhet grunnet Corona-utbruddet, men følger opp enkeltelever i tråd med prioriteringer.

Det er mulig for både elever og foresatte å sende mail til skolehelsetjenestens kontor:

mail: edel.jakobsen@bergen.kommune.no 


Dersom det ikke oppnås kontakt med helsesykepleier vennligst send mail til Landås helsestasjon: 

landas.helsestasjon@bergen.kommune.no


I tillegg er det opprettet en egen Corona-telefon.

Corona-telefon barn/unge og familier: 

Det er opprettet en Corona telefon som barn og familier kan ringe for å spørre om råd.

Denne betjenes av ansatte i skolehelsetjenesten og HFU. tlf.nr: 55 56 92 33 på dagtid frå 08.00 - 15.30.

Using Format