Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Søknad

Søknadsfrist for opptak til skoleåret   2019/2020 er 1.11.2018. Vi arrangerer informasjonsmøte 22.10.18 kl 17.00-19.00. Velkommen!

Skolestyret har fattet vedtak om å ta inn 8 førsteklassinger. Det tas ikke inn elever på andre trinn.

Skolepenger:
For skoleåret 2019-2020 er foreldrebetalingen på kr. 2300 inkludert lunsj.Pris for skoleplass uten lunsj og frukt er 1800 pr mnd.

Det gis søskenmoderasjon dersom man har flere elever ved skolen.

Skolepenger betales i 11 måneder og forfaller den 15. i hver måned.

En innmeldingsavgift på kr. 2300,- må betales ved opptak. Denne summen dekker skolepenger den første måneden eleven er elev ved skolen.

Skolen tilbyr SFO.
SFO tilbys 07.30-08.00 og 15.00 -16.00. Dette tilbudet krever påmelding og koster kr 800 pr mnd.

SFO tilbys også i høstferie og vinterferie. Disse uken koster kr 1000.

Søknadskjema

Inntaksreglement

Skolerute 2018/19 

Using Format